W skład Zarządu Fundacji w obecnej kadencji wchodzą:

Wojciech Hoser - Prezes Zarządu
Rafał Hoser - Wiceprezes Zarządu
Aleksander Hoser - Członek Zarządu oraz pełnomocnik Zarządu d/s budowy Oazy Zdrowia

W skład Rady Nadzorczej Fundacji w obecnej kadencji wchodzą:

Władysława Karaś - Prezes Rady Nadzorczej
Krzysztof Karaś - Członek Rady Nadzorczej
Dorota Piotrowska - Członek Rady Nadzorczej