Zabytkowe zespoły ogrodnicze w Pruszkowie - Żbikowie to kompleks willowo - parkowy i kompleks gospodarczy o ukierunkowaniu szkółkarsko - nasiennym stworzone u schyłku XIX wieku przez prof. dr h. c. Piotra Hosera.
Obiekty gospodarcze w momencie zakładania były bardzo nowoczesne. Integralną ich częścią był niedziałający dziś, lecz możliwy do odtworzenia, unikalny system nawadniania z wykorzystaniem do pompowania wody jedynego w centralnej Polsce wiatraka amerykańskiego i system podgrzewanych inspektów.
Obiekty gospodarcze niemal cudem uniknęły upaństwowienia w 1945 roku. Ich przejęcie w użytkowanie przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Duchnicach zostało dokonane w 1967 roku w wyniku "porozumienia", do jakiego został zmuszony okolicznościami ekonomicznymi będącymi konsekwencją zmian politycznych po II wojnie światowej nieżyjący już dziś Piotr Hoser, syn profesora. Mimo kontynuacji działalności szkółkarskiej, "RSP Duchnice" doprowadziła do zawalenia się jednego z budynków gospodarczych i ogólnej dewastacji całego obiektu. W 2003 roku rodzina Hoserów odzyskała gospodarstwo, z zamiarem przywrócenia jego dawnej świetności.
Drugi człon kompleksu - zespół willowo-parkowy, pozostający niezmiennie własnością rodziny Hoserów, jest w znacznie lepszym stanie, choć dużo brakuje mu do dawnego blasku.
O wartości zabytkowej domu wraz z otaczającym go parkiem świadczą opinie konserwatora zabytków oraz dendrologów prof. dr h. c. Bolesława Sękowskiego i prof. dr Włodzimierza Senety, którymi dysponuje Fundacja.
Pomoc w restauracji zabytkowych obiektów w Pruszkowie-Żbikowie odbywa się przy ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dla m. st. Warszawy.