Fundacja im. ks. Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego
ul. Żbikowska 56, 05-800 Pruszków

Tel.: 606 985 345
Email: biuro.fundacja.fkr@gmail.com

Konto Fundacji: 14 1160 2202 0000 0001 1850 7586
Jeżeli pragniecie Państwo wesprzeć działalność Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym chorych na stwardnienie rozsiane, prosimy o dopisek "SM", a jeżeli zabytkowe zespoły ogrodnicze - dopisek "Żbików".