undacja imienia księdza Prałata Franciszka Karola Raczyńskiego powstała w marcu 1992 roku. Honorowy patronat nad jej działalnością przyjął wówczas wikariusz Kurii Warszawskiej, ksiądz biskup

dr Zbigniew Józef Kraszewski. Głównym celem działania Fundacji jest jest restauracja zabytkowych zespołów ogrodniczych w Pruszkowie-Żbikowie. Drugim celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie chorym na stwardnienie rozsiane, a w dalszej kolejności retauracja zabytkowego żbikowskiego kościoła parafialnego i jego zaplecza.

Od 2005 roku Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego , co w myśl obowiązujacych przepisów pozwala odliczyć każdą darowiznę (do wysokości 10% osiągniętego przychodu) od podstawy opodatkowania, a ponadto umożliwia przekazanie na rzecz Fundacji 1% swojego podatku w skali roku. W tej ostatniej kwestii wystarczy w odpowiednie miejsce wpisać nr KRS fundacji (0000025168) wypełniając doroczny PIT. Nie jest to żadnym obciążeniem podatnika, bo jeśli nie wskaże podmiotu, na który chciałby przekazać 1% swojego podatku to musi go przekazać właściwemu Urzędowi Skarbowemu.